Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1715/TT-QLCL năm 2013 chỉ định lại người lấy mẫu, người kiểm định do Cục Trồng trọt ban hành

Số hiệu: 1715/TT-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục trồng trọt Người ký: Phạm Đồng Quảng
Ngày ban hành: 09/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1715/TT-QLCL
V/v Chỉ định lại người lấy mẫu, người kiểm định

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Trong thời gian qua, Cục Trồng trọt nhận được công văn của rất nhiều tổ chức, cá nhân về chỉ định lại người lấy mẫu giống cây trồng, phân bón, sản phẩm cây trồng; người kiểm định giống cây trồng sau khi Giấy chứng nhận hết thời hạn 5 năm, Cục Trồng trọt có ý kiến về vấn đề này như sau:

Theo yêu cầu cải cách hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 (Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT), trong đó quy định: người lấy mẫu giống cây trồng, phân bón, sản phẩm cây trồng; người kiểm định giống cây trồng chỉ cần qua khóa đào tạo do đơn vị có chức năng đào tạo tổ chức sẽ được cấp Giấy chứng chỉ đào tạo với mã số do Cục Trồng trọt cấp và người có Giấy chứng chỉ đào tạo được phép hành nghề không quy định thời hạn.

Quy định này thay thế quy định về người lấy mẫu, người kiểm định tại Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT).

Tuy nhiên, Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT đã không có điều khoản chuyển tiếp liên quan đến người lấy mẫu, người kiểm định đã được công nhận/chỉ định theo Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN) và Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT với thời hạn của Giấy chứng nhận là 5 năm.

Cục Trồng trọt đã xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những trường hợp người lấy mẫu giống cây trồng, phân bón, sản phẩm cây trồng; người kiểm định giống cây trồng đã được công nhận/chỉ định theo quy định của Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN , Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT đến nay đã hết thời hạn của Giấy chứng nhận 5 năm và Bộ đã thống nhất xây dựng một Thông tư chung quy định về quản lý người lấy mẫu vật tư nông nghiệp, nhằm thống nhất trong toàn ngành về công tác quản lý người lấy mẫu vật tư nông nghiệp. Thông tư này dự kiến ban hành vào quý IV năm 2013.

Vì vậy, trong thời gian chờ Thông tư mới quy định về người lấy mẫu vật tư nông nghiệp được ban hành: đối với các trường hợp đã được công nhận/chỉ định (Giấy chứng nhận người lấy mẫu giống cây trồng, phân bón, sản phẩm cây trồng; người kiểm định giống cây trồng có mã số và thời hạn 5 năm) theo quy định của Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN và Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT vẫn có thể hành nghề khi thời hạn của Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo ý kiến của Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 63/PC ngày 06/01/2013 về việc thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điều khoản thi hành của Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT .

Cục Trồng trọt thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLCL.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Đồng Quảng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1715/TT-QLCL năm 2013 chỉ định lại người lấy mẫu, người kiểm định do Cục Trồng trọt ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176