Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1715/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 06/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1715/LĐTBXH-BTXH
V/v: điều tra xác định hộ nghèo
năm 2005 của các địa phương.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2005 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Theo báo cáo giữa kỳ của Ban giám sát trung ương về điều tra xác định hộ nghèo năm 2005, hầu hết các địa phương đã quán triệt và xác định cuộc điều tra, khảo sát hộ nghèo là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2005 và có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình XĐGN 2006-2010 của địa phương. Do đó lãnh đạo các địa phương đã tập trung chỉ đạo sát sao, tổ chức thực hiện đúng quy định và tiến độ. Tuy nhiên vẫn còn một số tỉnh, thành phố gặp những khó khăn về kinh phí, nhân lực và tổ chức thực hiện. Để đảm bảo chất lượng của cuộc điều tra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số việc sau đây:

1. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các ngành chức năng của địa phương thực hiện tốt kế hoạch điều tra.

2. Đánh giá đúng thực trạng vấn đề nghèo đói của địa phương, tránh khuynh hướng nâng cao hoặc hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo.

3. Thực hiện đúng quy trình và tiến độ điều tra theo nội dung công văn số 792/LĐTBXH-BTXH ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Bộ LĐTB&XH.

4. Tổng hợp kết quả điều tra, gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời báo cáo Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức phúc tra kết quả điều tra của một số tỉnh, thành phố, đề nghị các địa phương được chọn phúc tra phối hợp chặt chẽ với đoàn phúc tra Liên Bộ để việc phúc tra đạt kết quả tốt.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Bảo trợ xã hội, ĐT 04 9362930, Fax 04 8248036) để cùng phối hợp tháo gỡ.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP
- Lưu: VP, KHTC, BTXH, Viện KHLĐ
.

K/T BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
 Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1715/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc điều tra xác định hộ nghèo ngày 06/06/2005 của các địa phương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!