Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc bán và thanh toán tín phiếu Kho bạc đấu thầu qua NHNN khi đến hạn

Số hiệu: 170/CV-NH14 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Chu Văn Nguyễn
Ngày ban hành: 20/04/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 170/CV-NH14

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1995

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 170/CV-NH14 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 1995

Kính gửi:

- Các thành viên Thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc
- Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố

 

Ngày 8 tháng 3 năm 1995, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 61/QĐ-NH19 ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu tín phiếu Kho bạc. Nay Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn tiếp việc bán tín phiếu Kho bạc sau khi trúng thầu và thanh toán tín phiếu Kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước khi đến hạn như sau:

1. Việc bán tín phiếu Kho bạc (loại chứng chỉ) sau khi trúng thầu.

Các thành viên Thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc sau khi trúng thầu nếu bán lại tín phiếu Kho bạc (loại chứng chỉ) cho các tổ chức, cá nhân hoặc thành viên khác trên thị trường phải thực hiện các công việc sau:

1.1. Đóng dấu giáp lai và tên thành viên vào tín phiếu.

- Dùng dấu hành chính của thành viên đóng giáp lai vào mặt sau (giữa phần cuống và phần thân) tờ tín phiếu;

- Đóng dấu tên của thành viên vào mặt sau (ở góc trên phía trái phần thân) tờ tín phiếu.

Dấu tên phải ghi đầy đủ, rõ ràng để người có tín phiếu Kho bạc khi đến hạn thanh toán xác định được người có trách nhiệm thanh toán tín phiếu đó.

Các việc này chỉ thực hiện đối với các tín phiếu Kho bạc được thành viên trúng thầu bán lần đầu cho các tổ chức, cá nhân hoặc các thành viên khác trên thị trường.

1.2. Giao tín phiếu.

Khi giao tín phiếu cho người mua, thành viên trúng thầu cắt và lưu lại phần cuống để dùng xác minh khi cần thiết. Nếu người mua là các tổ chức cử người đại diện nhận tín phiếu thì thành viên bán phải kiểm tra các giấy tờ của người nhận tín phiếu để đảm bảo giao đúng người mua.

2. Việc thanh toán tín phiếu Kho bạc khi đến hạn.

2.1. Các thành viên trúng thầu đã bán tín phiếu và các chi nhánh của mình hoặc các thành viên và chi nhánh của mình nhận uỷ nhiệm thanh toán tín phiếu cho các thành viên trúng thầu có trách nhiệm thanh toán những tín phiếu Kho bạc do chính thành viên trúng thầu đó đã bán ra cho các tổ chức và cá nhân (sau khi kiểm tra nếu đúng là tín phiếu thật, có dấu giáp lai và tên của thành viên trúng thầu).

Việc thanh toán phải tiến hành đầu đủ, kịp thời khi các tổ chức, cá nhân đến thanh toán.

Phí uỷ nhiệm thanh toán do bên bán và bên nhận uỷ nhiệm thoả thuận với nhau.

Quá hạn thanh toán, các tín phiếu Kho bạc vẫn được bảo lưu và chỉ được thanh toán theo mệnh giá ghi trên tờ tín phiếu.

2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước: Việc thanh toán tín phiếu Kho bạc đến hạn cho các thành viên và chi nhánh của các thành viên Thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc được thực hiện tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố - nơi thành viên, chi nhánh của thành viên mở tài khoản.

Tín phiếu Kho bạc được thanh toán là tín phiếu Kho bạc đã được kiểm tra đúng là tín phiếu thật đến hạn thanh toán do thành viên, chi nhánh của thành viên đưa đến Ngân hàng Nhà nước để thanh toán, không phân biệt tín phiếu Kho bạc đó do thành viên nào bán ra lần đầu.

Đối với tín phiếu Kho bạc quá hạn thanh toán, được bảo lưu và thanh toán như đã nêu ở điểm 2.1.

Các thành viên Thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc (và chi nhánh của mình), Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phải tổ chứ tốt việc thanh toán tín phiếu Kho bạc khi đến hạn.

Trong quá trình thực hiện các quy định trên đây nếu có gì vướng mắc, các đơn vị cần phản ảnh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Trung ương để xem xét, giải quyết.

 

Chu Văn Nguyễn

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc bán và thanh toán tín phiếu Kho bạc đấu thầu qua NHNN khi đến hạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222
DMCA.com Protection Status