Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1652/TCHQ-GSQL ngày 17/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo tiền mặt của khách XC, NC bằng giấy thông hành và chứng minh thư biên giới

Số hiệu: 1652/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 17/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1652/TCHQ-GSQL
V/v: khai báo tiền mặt của khách XC, NC bằng giấy thông hành và chứng minh thư biên giới

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

 

Căn cứ Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7 ngày 17/03/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới.

Căn cứ Quyết định 483/2000/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy định về mẫu hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập - xuất cảnh Việt Nam.

Tổng cục hướng dẫn thủ tục hải quan đối với trường hợp người xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới có mang theo tiền đồng Việt Nam, tiền của nước có chung đường biên giới, đô la Mỹ hoặc các ngoại tệ khác khi xuất cảnh, nhập cảnh như sau:

1. Cá nhân xuất, nhập cảnh có mang tiền mặt là đồng Việt Nam; tiền của nước có chung đường biên giới trên mức quy định tại Điều 4 Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN thì phải khai báo hải quan trên Tờ khai nhập - xuất cảnh Việt Nam (CHY-2000) tại Hải quan cửa khẩu.

Trường hợp cá nhân khi xuất cảnh mang số tiền vượt mức quy định tại Điều 4, Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN nhưng không vượt quá mức đã khai báo Hải quan khi nhập cảnh thì chỉ cần xuất trình cho Hải quan cửa khẩu tờ khai hải quan đã kê khai khi nhập cảnh.

2. Cá nhân nhập cảnh có mang đô la Mỹ và các loại ngoại tệ khác (gọi chung là ngoại tệ) theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN phải khai báo hải quan trên Tờ khai (CHY-2000) tại Hải quan cửa khẩu.

Trường hợp cá nhân khi xuất cảnh mang theo ngoại tệ (là số ngoại tệ đã mang vào khi nhập cảnh) phải khai báo hải quan trên Tờ khai (CHY-2000) và xuất trình tờ khai có xác nhận của Hải quan khi nhập cảnh; thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN.

3. Công văn này thay thế công văn số 678/TCHQ-GSQL ngày 07/02/2002 của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố quán triệt, triển khai đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện./.

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1652/TCHQ-GSQL ngày 17/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo tiền mặt của khách XC, NC bằng giấy thông hành và chứng minh thư biên giới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.142
DMCA.com Protection Status