Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1648/CN-TACN năm 2014 công bố tiêu chuẩn cơ sở và chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm do Cục Chăn nuôi ban hành

Số hiệu: 1648/CN-TACN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Chăn nuôi Người ký: Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 1648/CN-TĂCN
V/v công bố tiêu chuẩn cơ sở và chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

Theo quy đnh tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn, Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi (TACN). TACN gia súc, gia cầm đưa vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) theo hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ và phải chứng nhận hp quy theo quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Cục Chăn nuôi đã phát hiện còn nhiều lỗi trong quá trình công bố TCCS và chứng nhận hợp quy của các đơn vị, nhất là những căn cứ khoa học của các sản phẩm công bố chất lượng. Để kịp thời chấn chỉnh vấn đề này, Cục Chăn nuôi yêu cầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh TACN gia súc, gia cầm khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ công bố TCCS và chứng nhận hợp quy các sản phẩm TACN đang lưu hành hoặc đã gửi đăng ký tại Cục Chăn nuôi. Khi phát hiện hồ sơ công bố TCCS hoặc chứng nhận hợp quy chưa phù hp, phải khẩn trương thực hiện công bố lại TCCS hoặc chứng nhận hp quy theo đúng quy định của pháp luật và gửi ngay kết quả về Cục Chăn nuôi để kịp thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh.

Thời gian tới, Cục Chăn nuôi sẽ phối hp với các cơ quan chức năng và chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra việc thực hiện công bố TCCS và chứng nhận hp quy các sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm của các đơn vị sản xuất, nhập khẩu TACN ngay từ Quý 2 năm 2015 và sẽ xử lý thật nghiêm các vi phạm nêu trên, kể cả biện pháp đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa ra khỏi Danh mục các sản phẩm vi phạm các lỗi quy định này.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Vụ PC; Vụ KHCN;
-
Các tổ chức chứng nhận hợp quy TACN (để p/h);
-
Cục trưng (để b/c);
-
Lưu: VT, TĂCN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1648/CN-TACN năm 2014 công bố tiêu chuẩn cơ sở và chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm do Cục Chăn nuôi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.947

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250