Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1622/CP-QHQT ngày 17/12/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án ""Hỗ trợ chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi ở một số tỉnh Việt Nam"" do Chính phủ Hà Lan tài trợ

Số hiệu: 1622/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1622/CP-QHQT
V/v Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi ở một số tỉnh VN" do CP Hà Lan tài trợ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các bộ: Kế Hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Hải Dương, Bắc Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Tiền Giang.

- Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7504 BKH/KTĐN ngày 26/11/2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt dự án "Hỗ trợ chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi ở một số tỉnh Việt Nam", trị giá 2.232.599 Euro do Chính phủ Hà Lan viện trợ không hoàn lại, thực hiện tại 6 tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai và Tiền Giang từ năm 2003 đến 2005.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Khuyến nông và Khuyến Lâm) tiếp nhận và tổ chức thực hiện dự  án.

- Bộ Kế Hoạch và Đầu tư thông báo cho Đại diện có thẩm quyền của Hà Lan./.

 

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1622/CP-QHQT ngày 17/12/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án ""Hỗ trợ chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi ở một số tỉnh Việt Nam"" do Chính phủ Hà Lan tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.694
DMCA.com Protection Status