Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1583/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Hữu Vân
Ngày ban hành: 28/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/BNN-KH
V/v báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với BĐKH vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch các ngành, lĩnh vực.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ.

Thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu (Thông báo số 1290/TB-BNN-VP ngày 08/3/2013); Vụ Kế hoạch được giao nhiệm vụ lập kế hoạch tổng thể rà soát việc thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch, quy hoạch tất cả các lĩnh vực của ngành để có sự điều chỉnh kịp thời.

Căn cứ Chỉ thị số 809/CT-BNN-KHCN ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020; đề nghị các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành đánh giá, rà soát việc thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với BĐKH của đơn vị vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; trong đó, nêu rõ việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất kế hoạch thực hiện giai đoạn đến năm 2015 và dự kiến đến 2020.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch) trước ngày 15 tháng 4 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1583/BNN-KH ngày 28/03/2013 báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch các ngành, lĩnh vực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.680

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!