Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 15/HĐPH ngày 17/10/2002 của Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02, Quyết định số 03 của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 15/HĐPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL Chính phủ Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 17/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PBGDPL CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/HĐPH
V/v: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02 Quyết định số 03 của Thủ tướng Chính phủ 

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

 - Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ 
- Lãnh đạo cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội

 

Ngày 7 tháng 1 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02 về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay và Quyết định số 03 ban hành Kế hoạch  triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị và Quyết định trên, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các Bộ, ngành, đoàn thể; sự hưởng ứng của nhân dân, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, bước đầu có những chuyển biến về chất, đã và đang trở thành một hoạt động thường xuyên mang lại tác dụng tích cực, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  của Chính phủ dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 02, Quyết định 03, triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2003 - 2007 vào cuối năm 2002.

Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc đạt kết quả, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ trân trọng đề nghị lãnh đạo các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng, trên cơ sở kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02, Quyết định 03 đã được tiến hành trong năm 2001, có các hình thức thích hợp tổng kết, đánh giá một cách toàn diện công tác phổ biến giáo dục pháp luật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác này nhằm phát huy kết quả đạt được, khơi dậy phong trào thi đua thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị.

Khi tiến hành tổng kết cần kiểm điểm những mặt đã làm được, chưa làm được từ tổ chức, lực lượng đến các hình thức, biện pháp thực hiện (có số liệu cụ thể), nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm, các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động phố biến, giáo dục pháp luật hiện nay; chú trọng đánh giá kết quả, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02, Quyết định số 03 trên cơ sở so sánh với việc thực hiện công tác này trước đây.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02 và Quyết định số 03 của Thủ tướng Chính phủ  đề nghị được gửi về Bộ Tư pháp (Vụ phổ biến giáo dục pháp luật) trước ngày 20 tháng 11 năm 2002 để tổng hợp chung phục vụ việc tổng kết trong phạm vi toàn quốc.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
CÔNG TÁC PBGDPL CỦA CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Uông Chu Lưu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 15/HĐPH ngày 17/10/2002 của Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02, Quyết định số 03 của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541
DMCA.com Protection Status