Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 147/BTP-VP ngày 12/02/2003 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và trả lời các kiến nghị của cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế

Số hiệu: 147/BTP-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Vũ Văn Tuấn
Ngày ban hành: 12/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/BTP-VP
V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo và trả lời các kiến nghị của cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ,
 - Giám đốc sở Tư pháp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương
 - Thứ Trưởng các tổ chức pháp chế, Bộ, ngành.

Tại Hội nghị toàn quốc về triển khai Công tác Tư pháp năm 2003, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã yêu cầu các đơn vị trong ngành Tư pháp thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thông tin, khắc phục sự chậm trễ trong việc trả lời kiến nghị của các cơ quan Tư pháp địa phương và các tổ chức pháp chế bộ, ngành, tinh thần chỉ đạo nói trên tiếp tục được khẳng định trong Chỉ thị số 01/2003/CT-BTP ngày 20/1/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2003. Để triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng, đề nghị các đơn vị thực hiện các yêu cầu sau:

1. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về kế hoạch công tác và kết quả hoạt động của đơn vị theo Quy chế làm việc của Lãnh đạo Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 02/1999/QĐ-BTP ngày 09/01/1999.

Các kiến nghị của địa phương gửi về Bộ phải được trả lời chậm nhất trong thời hạn 15 ngày; đối với những vấn đề khó khăn, phức tạp phải trả lời chậm nhất trong thời hạn 30 ngày; không để kéo dài tình trạng chậm trễ trả lời các kiến nghị, vướng mắc của địa phương. Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời của các đơn vị thuộc Bộ về các kiến nghị, vướng mắc công tác của các cơ quan tư pháp địa phương , khi gửi cho địa phương phải được đồng gửi về Văn phòng Bộ (qua phòng Tổng hợp) để theo dõi và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Các cơ quan Tư pháp địa phương và các tổ chức pháp chế, khi gửi những kiến nghị, vướng mắc nghiệp vụ và các vấn đề khác cần có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đề nghị khi gửi văn bản về các đơn vị chức năng thì đồng thời gửi cho Văn phòng Bộ (qua phòng Tổng hợp) để theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết theo đúng thời hạn nêu trên.

3. Đề nghị các Sở Tư pháp quan tâm củng cố Văn phòng Sở, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với Bộ Tư pháp.

Nội dung báo cáo cần có sự đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, cập nhật số liệu, kết quả công tác của các đơn vị. Các báo cáo định kỳ của Sở Tư pháp gửi về Bộ cần phản ánh kịp thời về những vướng mắc cần tháo gỡ; trường hợp địa phương đã gửi văn bản về Bộ nhưng quá thời hạn quy định  (quá 15 ngày hoặc 30 ngày) mà chưa được trả lời, giải quyết thì đề nghị nêu rõ trong các báo cáo định kỳ để Văn phòng Bộ phối hợp đôn đốc và báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Đề nghị các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các tổ chức Pháp chế Bộ, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên.

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Vy Trọng Toán

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 147/BTP-VP ngày 12/02/2003 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và trả lời các kiến nghị của cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433
DMCA.com Protection Status