Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1458/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 20/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1458/BNN-VP
V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 95/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy sản;
- Các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ;
- Các Cục: Trồng trọt, Chế biến, TMNLTS và NM.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 07/3/2013 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về sản xuất, tiêu thụ lúa và thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long; Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện mua tạm trữ theo quy định tại Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 07/2/2013, trình Bộ xem xét, quyết định trong tháng 3/2013;

- Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy chế tạm trữ lúa gạo, xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để chủ động điều hành mua tạm trữ lúa, gạo hàng năm, báo cáo Bộ trong tháng 4/2013 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thường xuyên nắm chắc diễn biến và dự báo thị trường xuất khẩu gạo, báo cáo Bộ để chủ động có các giải pháp điều hành kịp thời;

- Tiếp thu ý kiến của các địa phương, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản ban hành tại Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011, báo cáo Bộ trong tháng 4/2013 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Tổng cục Thủy sản: chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch sản xuất cá tra, giữ ổn định diện tích, tăng năng suất, tăng giá bán, hiệu quả và phát triển bền vững.

3. Cục Trồng trọt: khẩn trương phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn (ngay từ vụ hè thu) giảm diện tích các giống lúa chất lượng thấp ở mức hợp lý, tăng diện tích giống lúa chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu của thị trường và điều kiện sản xuất của từng vùng.

4. Vụ Tổ chức cán bộ: cùng với các cơ quan liên quan và các Hiệp hội: lương thực, chế biến và xuất khẩu thủy sản, cá tra nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy chế của các Hiệp hội theo hướng có cơ chế xử lý đối với doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội không chấp hành, phá giá gây thiệt hại cho Hiệp hội, các doanh nghiệp và nhà sản xuất.

5. Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản: rà soát, tham mưu cho Bộ chấn chỉnh lại công tác xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ đối với tôm, cá tra, đảm bảo phù hợp với các cam kết WTO để không gây tác động trái chiều làm thiệt hại cho người sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện, đáp ứng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1458/BNN-VP ngày 20/03/2013 thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo 95/TB-VPCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.616

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!