Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1451/CP-QHQT ngày 24/10/2003 của Chính phủ về việc chuyển giao tiểu hợp phần 1.1 của Dự án WSPS do Đan Mạch viện trợ sang Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số hiệu: 1451/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1451/CP-QHQT
V/v chuyển giao tiêu hợp phần 1.1 của Dự án WSPS do Đan Mạch viện trợ sang Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao. 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6314/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 10 năm 2003) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 999/CV-BNN-HTQT ngày 01 tháng 9 năm 2003) về việc chuyển giao tiểu hợp phần 1.1 “Hỗ trợ thực thi Luật tài nguyên nước” thuộc Dự án Hỗ trợ chương trình ngành nước; tiếp theo các công văn số (1107/CP-QHQT ngày 01 tháng 12 năm 2002; 1109/CP-QHQT ngày 04 tháng 12 năm 2000; 1079/CP-QHQT ngày 26 tháng 11 năm 2001; 796/CP-QHQT ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ) về việc phê duyệt văn kiện và Hiệp định của Dự án Hỗ trợ Chương trình ngành nước, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển giao tiểu hợp phần 1.1 “Hỗ trợ thực thi Luật tài nguyên nước” của Dự án Hỗ trợ chương trình ngành nước (WSPS) Việt Nam do Chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại, từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang thực hiện, sang Bộ Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục triển khai theo các cam kết liên quan đã ký giữa hai nước Việt Nam và Đan Mạch.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1451/CP-QHQT ngày 24/10/2003 của Chính phủ về việc chuyển giao tiểu hợp phần 1.1 của Dự án WSPS do Đan Mạch viện trợ sang Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.863
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250