Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1442/VPCP-KGVX triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1442/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 21/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1442/VPCP-KGVX
V/v triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội (Tờ trình số 3146/TTr-ĐHQGHN ngày 26 tháng 9 năm 2012, số 3572/TTr-ĐHQGHN ngày 23 tháng 10 năm 2012) về việc trình phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương xây dựng và triển khai Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình. Thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2013 đến năm 2015.

2. Việc xây dựng, thẩm định và triển khai Chương trình thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước.

3. Đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội là Chủ nhiệm Chương trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- BCĐ Tây Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, NC;
-
Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1442/VPCP-KGVX triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.550
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85