Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 132/CP-CN ngày 7/02/2003 của Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu Dự án cấp nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 132/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/CP-CN
V/v kế hoạch đấu thầu Dự án cấp nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (các công văn số 4809/UBT ngày 12 tháng 11 năm 2002 và 5681/UBT ngày 27 tháng 12 năm 2002) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 216/BKH/VPXT ngày 9 tháng 01 năm 2003) về kế hoạch đấu thầu Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch gồm 6 gói thầu với tổng giá trị là 5.402.662 triệu Yên và 700 triệu VNĐ (tương đương 613.308 tỷ đồng) như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đấu thầu theo quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 132/CP-CN ngày 7/02/2003 của Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu Dự án cấp nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.800
DMCA.com Protection Status