Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1275/CP-QHQT ngày 22/09/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ về môi trường ở Thái Nguyên

Số hiệu: 1275/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1275/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án hỗ trợ  kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ  về môi trường ở Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5257/BKH-KTĐT ngày 28 tháng 8 năm 2003) về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ trong lĩnh vực môi trường, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực quan trắc môi trường và quản lý chất thải rắn thành phố Thái Nguyên” do Đan Mạch viện trợ không hoàn lại 12.230.500 cua - ron Đan Mạch.

2. Vốn đối ứng của dự án sẽ do Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tự cân đối trong kế hoạch ngân sách tỉnh hàng năm.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành đồng thời lưu ý những ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan đối với các dự án nêu trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1275/CP-QHQT ngày 22/09/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ về môi trường ở Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45