Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1272/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung thực hiện đề tài điều khiển giới tính tôm càng xanh thuộc chương trình CNSH do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1272/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Giang Thu
Ngày ban hành: 07/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1272/BNN-KHCN
V/v: Điều chỉnh nội dung thực hiện đề tài điều khiển giới tính tôm càng xanh thuộc chương trình CNSH

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Phúc công văn số 48/VTS.II ngày 26 tháng 02 năm 2012 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II về việc đề nghị điều chỉnh nội dung đề tài “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ điều khiển giới tính tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)” do Ths. Bùi Thị Liên Hà làm chủ nhiệm đề tài. Sau khi xem xét Công văn và các căn cứ: (i) Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng rà soát nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình CNSH tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 9.2012; (ii) Thông báo số 4300/BNN-KHCN ngày 18/12/2012 và kết quả rà soát các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình CNSH nông nghiệp và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Không đồng ý với đề nghị của Đơn vị về việc tiếp tục thực hiện nội dung 1 (Thử nghiệm công nghệ iRNA trong sản xuất tôm càng xanh toàn đực) vì nội dung này không có hiệu quả từ khi thực hiện đến thời điểm hiện tại.

2. Đồng ý với Đơn vị về đề nghị dừng nội dung 2 (Thăm dò công nghệ laser phá hủy tuyến đực tôm càng xanh tạo con cái giả) vì nội dung này không khả thi.

3. Đồng ý với đề nghị của Đơn vị về việc tổng hợp số liệu và đánh giá kết quả thí nghiệm đối với nội dung 3 (Thử nhiệm bổ sung dopamine trong ương nuôi ấu trùng ảnh hưởng đến chuyển đổi giới tính tôm càng xanh) và nội dung 4 (Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển giới tính ấu trùng tôm càng xanh nhằm tạo tôm cái giả).

4. Đề nghị Đơn vị, Chủ nhiệm đề tài khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo về việc tiếp thu các ý kiến tại công văn này, báo cáo khoa học và báo cáo tài chính đến thời điểm hiện tại về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 31/3/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính (để p/h);
- Lưu VT
.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1272/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung thực hiện đề tài điều khiển giới tính tôm càng xanh thuộc chương trình CNSH do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.727
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70