Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1243/CP-QHQT ngày 15/09/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thuỷ lợi Phước Hoà

Số hiệu: 1243/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1243/CP-QHQT
V/v điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thuỷ lợi Phước Hoà

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và thành phố Hồ Chí Minh,

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 250/BNN-XDCB ngày 11 tháng 02 năm 2003), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4422 BKH/TCĐN ngày 22 tháng 7 năm 2003), Tài chính (công văn số 7648/TC-TCĐN ngày 24 tháng 7 năm 2003) về việc điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thuỷ lợi Phước Hoà, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thuỷ lợi Phước Hoà với tổng mức đầu tư là 164,6 triệu USD (trong đó vay ADB 90,01 triệu USD; vay AFD 34,03 triệu USD; vốn đối ứng của Việt Nam 35,56 triệu USD và đóng góp của người dân 5 triệu USD).

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn xác lại các nội dung cấp phần A của Dự án theo cách tính của ADB để bổ sung vào Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; làm rõ cơ chế tài chính của Dự án, đồng thời trên cơ sở ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các công văn nêu trên, hoàn chỉnh lại hồ sơ Dự án.

3. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi bổ sung Dự án thuỷ lợi Phước Hoà và chịu trách nhiệm toàn diện về Dự án trước Thủ tướng Chính phủ.

4. Cơ chế tài chính áp dụng cho Dự án thuỷ lợi Phước Hoà thực hiện theo đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 7648/TC-TCĐN ngày 24 tháng 7 năm 2003.

5. Sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi bổ sung Dự án thuỷ lợi Phước Hoà được phê duyệt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xúc tiến công tác chuẩn bị đàm phán với ADB, AFD về Hiệp định vay vốn cho Dự án.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1243/CP-QHQT ngày 15/09/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thuỷ lợi Phước Hoà

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7