Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 01/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện thanh toán tiền bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng

Số hiệu: 1186/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 01/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1186/NHNN-QLNH
V/v thực hiện thanh toán tiền bán hàng hóa dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố
- Bộ Tài chính

 

Ngày 13/9/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2002/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng. Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 76/2002/NĐ-CP có quy định: cơ sở kinh doanh xuất khẩu các hàng hóa và dịch vụ "được áp dụng mức thuế suất 0% phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ quy định đối với xuất khẩu và phải thanh toán tiền bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua Ngân hàng". Để thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn và Bộ Tài chính chỉ đạo ngành thuế về việc các doanh nghiệp thanh toán tiền bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua Ngân hàng như sau:

Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho bên xuất khẩu. Các hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ thanh toán đi kèm hiện đang được áp dụng gồm:

1. Thanh toán thông qua các Ngân hàng được phép bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và theo thông lệ quốc tế. Bộ chứng từ thanh toán được lập phù hợp với các hình thức thanh toán theo thông lệ quốc tế các ngân hàng đã có hướng dẫn và đang thực hiện bình thường).

2. Thanh toán thông qua các Ngân hàng được phép của Việt Nam và của nước ngoài bằng Đồng Việt Nam và Nhân dân tệ Trung Quốc hoặc Kíp Lào theo các hình thức thanh toán do các Ngân hàng này đang triển khai. Bộ chứng từ thanh toán được lập phù hợp với các hình thức thanh toán do các Ngân hàng này đang thực hiện;

3. Thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc Đồng Việt Nam từ tài khoản của người không cư trú mở tại Ngân hàng được phép ở Việt Nam theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối. Chứng từ thanh toán là giấy báo có của Ngân hàng được phép về việc đã nhận được khoản thanh toán từ tài khoản của người không cư trú mở tại Ngân hàng được phép trong nước.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính chỉ đạo để thi hành đúng chủ trương của Chính phủ và các quy định về thuế của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh về Ngân hàng Nhà nước để nghiên cứu giải quyết hoặc hướng dẫn bổ sung.

 

 

KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 01/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện thanh toán tiền bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439
DMCA.com Protection Status