Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1132/CP-CN ngày 20/09/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tiểu dự án tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1132/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1132/CP-CN
V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tiểu dự án tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2872/UB-ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2002, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5694 BKH/VPXT ngày 05 tháng 9 năm 2002) về việc uỷ quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tiểu dự án tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt (không qua thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và chịu trách nhiệm về điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tiểu dự án Tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở bảo đảm thực hiện các nội dung trong quyết định đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, không vượt quá tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện của tiểu dự án./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1132/CP-CN ngày 20/09/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tiểu dự án tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.648
DMCA.com Protection Status