Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1116/BKH-PLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 25/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1116/BKH-PLĐT
Về việc cung cấp các loại giấy phép do các Bộ, ngành, các địa phương ban hành liên quan đến đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện nghị quyết 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài giai đoạn 2001-2005, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ rà soát liên ngành gồm thành viên của các Bộ ngành liên quan để rà soát các văn bản pháp quy và các loại giấy phép do Bộ, ngành và địa phương ban hành liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài.

Theo kế hoạch, bước đầu (đến 31/12/2001) tổ chức rà soát liên ngành tập trung xử lý các vấn đề pháp lý chồng chéo; bước hai (đến 31/5/2002) tập trung xử lý loại bỏ các loại giấy phép hoặc quy định như giấy phép mà không cần thiết liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài. Để triển khai bước 1, ngày 10/12/2001 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi công văn số 8368/BKH/PLĐT tới các Bộ, ngành liên quan đề nghị cung cấp các văn bản pháp quy do Bộ, ngành và địa phương ban hành liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài. Bước đầu đã có 19 Bộ, ngành và gần 40 Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi danh mục văn bản pháp quy, trong đó có 8 Bộ, ngành và 22 địa phương gửi đầy đủ văn bản pháp quy kèm theo. Trên cơ cở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và thông qua tại cuộc họp chung của Tổ rà soát liên ngành (ngày 12/12/2001 và 31/1/2002) và đã có báo cáo bước đầu trình Thủ tướng Chính phủ (số 899/BKH-PLĐT ngày 7/2/2002) về việc rà soát các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài.

Để có cơ cở cho Tổ rà soát liên ngành tiếp tục hoàn chỉnh các công việc của bước 1 và triển khai các công việc của bước 2 về việc rà soát các loại giấy phép hoặc quy định như giấy phép liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Tiếp tục cung cấp danh mục kèm theo bản sao các văn bản do Quý cơ quan ban hành (bao gồm các văn bản do cấp Bộ, ngành UBND cấp tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành UBND cấp tỉnh ban hành) liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài, mà trong thời gian qua Quý Cơ quan cung cấp còn thiếu hoặc chưa đầy đủ (mẫu số 1 kèm theo).

2. Cung cấp danh mục các loại giấy phép hoặc quy định như giấy phép, kèm theo bản sao các văn bản pháp lý do Quý Cơ quan ban hành làm cơ cở pháp lý cho việc cấp các loại giấy phép đó (bao gồm các văn bản do cấp Bộ, ngành, UBND cấp Tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành UBND cấp Tỉnh ban hành) liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài (Mẫu số 2 kèm theo).

Đề nghị Quý Cơ quan gửi các tài liệu nêu trên về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2002.

Rất mong được sự cộng tác của Quý Cơ quan.

 

Vũ Huy Hoàng

(Đã ký)

 

MẪU SỐ 1

(MẪU RÀ SOÁT CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CHỒNG CHÉO)

Tên Bộ, ngành, địa phương:.................................

Tên và địa chỉ người liên hệ:................................

Số điện thoại/Fax:................................................

STT

Tên, số, ngày ban hành văn bản

Cơ quan ban hành

Thời gian ban hành

Nội dung
chồng chéo

Kiến nghị hướng xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MẪU SỐ 2

(MẪU RÀ SOÁT CÁC LOẠI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP KINH DOANH HOẶC VĂN BẢN TƯƠNG TỰ NHƯ GIÁY PHÉP).

Tên Bộ, ngành, địa phương:...............................

Tên và địa chỉ người liên hệ:..............................

Số điện thoại/Fax:..............................................

STT

Tên giấy phép hoặc tương tự như giấy phép

Căn cứ pháp lý để cấp phép

Cơ quan và thời gian cáp phép

Nội dung cấp phép

Kiến nghị hướng xử lý (giữ hoặc huỷ bỏ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1116/BKH-PLĐT ngày 25/02/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp các loại giấy phép do các Bộ, ngành, các địa phương ban hành liên quan đến đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185

DMCA.com Protection Status
IP: 34.225.194.102