Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1108/CP-QHQT ngày 17/09/2002 của Chính phủ về việc tiếp nhận dự án do tổ chức GVC (Italia) tài trợ

Số hiệu: 1108/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 17/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1108/CP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án do tổ chức GVC (Italia) tài trợ

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại (công văn số 5520 BKH/KTĐN ngày 28 tháng 8 năm 2002) về việc tiếp nhận dự án do tổ chức phi chính phủ GVC (Italia) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận dự án "Đào tạo nghề là chìa khoá vạn năng mở cửa cho tương lai "với tổng kinh phí 820.937 euro, do Cộng đồng Châu Âu và đóng góp của các tỉnh: Bilzano, Trento (Italia), Land Tirol (áo) thông qua tổ chức GVC (Italia) viện trợ không hoàn lại. Vốn đối ứng của dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cân đối từ nguồn ngân sách được phê duyệt hàng năm của Tỉnh.

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ký và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1108/CP-QHQT ngày 17/09/2002 của Chính phủ về việc tiếp nhận dự án do tổ chức GVC (Italia) tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842
DMCA.com Protection Status