Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1100/CP-CN ngày 18/08/2003 của Chính phủ về việc dự án nhà máy xử lý nước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1100/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1100/CP-CN
V/v Dự án nhà máy xử lý nước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2072/UB-ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2003) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4129 BKH/QLDA ngày 09 tháng 7 năm 2003), Xây dựng (công văn số 966/BXD-HTKT ngày 03 tháng 6 năm 2003) về việc xin chấm dứt Hợp đồng BOT với nước ngoài Dự án nhà máy xử lý nước Thủ Đức và tiếp tục đầu tư theo phương thức BOT trong nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép chấm dứt hoạt động của Công ty cấp nước Lyonnaise Việt Nam để các bên ký Hợp đồng BOT (Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Suez, Pilecon Engineering Berhad và Tractebel) thanh lý Hợp đồng đã ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Đồng ý Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Dự án nhà máy xử lý nước Thủ Đức trên cơ sở lựa chọn hình thức huy động vốn thích họp và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1100/CP-CN ngày 18/08/2003 của Chính phủ về việc dự án nhà máy xử lý nước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.757
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70