Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 04/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/TCHQ-GSQL
V/v: Xuất xứ mặt hàng chè khô tái nhập từ Trung Quốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh
- Xí nghiệp thương mại Hạ Long

Trả lời công văn số 01/CV ngày 03/01/2006 của Xí nghiệp thương mại Hạ Long về việc xác định xuất xứ mặt hàng chè khô của Việt Nam tái nhập sau khi đã được tẩm ướp hương liệu ở Trung Quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn trên, xí nghiệp thương mại Hạ Long xuất khẩu chè khô do Việt Nam sản xuất sang Trung Quốc để gia công tẩm ướp hương liệu, sau đó tái nhập về Việt Nam để tiếp tục xuất khẩu cho khách hàng khác. Trong việc thực hiện hợp đồng gia công này, công đoạn gia công tẩm ướp hương liệu vào chè do Trung Quốc thực hiện là công đoạn gia công chế biến đơn giản, không tạo nên tiêu chuẩn đủ để làm thay đổi xuất xứ hàng hóa.

Do vậy, căn cứ quy định tại Điểm 2 Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2000/TT-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000 của Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan thì mặt hàng chè khô do Việt Nam sản xuất, sau khi đã được tẩm ướp hương liệu tại Trung Quốc, vẫn được coi là có xuất xứ Việt Nam. Trong trường hợp này, xuất xứ của nước nhận gia công không thể được coi là xuất xứ của sản phẩm sau khi gia công.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, xí nghiệp thương mại Hạ Long biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11/TCHQ-GSQL ngày 04/01/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xác định xuất xứ mặt hàng chè khô của Việt Nam tái nhập sau khi đã được tẩm ướp hương liệu ở Trung Quốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!