Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1073/BNN-KHCN báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ trong soát đề tài, dự án Công nghệ sinh học thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1073/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Giang Thu
Ngày ban hành: 22/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1073/BNN-KHCN
V/v: Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ trong soát đề tài, dự án CNSH thủy sản

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
- Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II
- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III
- Đại học Nha Trang
- Công ty cổ phần dược và vật tư Thú y

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 4300/BNN-KHCN ngày 18/12/2012 thông báo về kết quả rà soát các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản.

Bộ NN&PTNT đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đối với từng nhiệm vụ KHCN tại công văn nêu trên. Báo cáo gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 27/02/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT
.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1073/BNN-KHCN báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ trong soát đề tài, dự án Công nghệ sinh học thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.551
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66