Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10449/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 17/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10449/BGTVT-VT
V/v: Triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hi Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Y tế Giao thông vận tải;
- Các S Giao thông vn ti.

Thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính ph v việc tp trung triển khai các biện pháp ngăn chn bệnh Dch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Nhm ch động ng tác phòng, chng Dịch tả lợn Châu Phi có th lây lan vào Việt Nam, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước trong công tác phòng chng dịch Dịch tả lợn Châu Phi, Bộ Giao thông vận ti yêu cu các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chc năng nhiệm vụ của mình ch đạo các lực lượng chức năng trong ngành thực hiện tt các công việc sau đây:

1. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyn lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể c hình thc cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới.

2. Phối hp chặt ch với các cơ quan chức năng của ngành Y tế, Công an, Thú y, Qun lý thị trưng, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Văn hóa, Th Thao và Du lịch và Ban ch đạo 389 Quốc gia để ngăn ngừa vận chuyển sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên các phương tiện vận ti hàng hóa, hành khách và ti các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thy, đường biển và hàng không và khách du lịch t các nước đã và đang có dịch bệnh mang thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín đến Việt Nam.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong phạm vi thẩm quyền đối với các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về vận chuyển.

4. Kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- C
ác Bộ: NN&PTNT, Công an, Y tế, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để phối hợp);
- Ban chỉ đạo 389 Quốc gia (để phối hợp);
- Báo GTVT, Trung tâm CNTT Bộ;
- Lưu: VT, VT
i (Ng5).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10449/BGTVT-VT ngày 17/09/2018 về triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.696

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74