Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1013/CP-QHQT ngày 04/09/2002 của Chính phủ về Công hàm trao đổi về dự án xử lý rác thải do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại

Số hiệu: 1013/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 04/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1013/CP-QHQT
V/v Công hàm trao đổi về dự án xử lý rác thải do CP Nhật Bản viện trợ KHL

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5519 BKH/KTĐN ngày 28 tháng 8 năm 2002) và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 2222/UB-KT&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2002 và 2291/UB-KH&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung Công hàm trao đổi về dự án "Cung cấp trang thiết bị khẩn cấp cho công tác quản lý chất thải rắn tại Hà Nội" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại trị giá 896.000.000 Yên trình kèm theo công văn 2291/UB-KH&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đồng ý lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thay mặt Chính phủ ký Công hàm trao đổi nói trên với đại diện phía Nhật Bản, Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền ký./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1013/CP-QHQT ngày 04/09/2002 của Chính phủ về Công hàm trao đổi về dự án xử lý rác thải do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144