Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1001/VP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1001/VP-TH
V/v đôn đốc thực hiện việc báo cáo công tác tư pháp năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2012

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kinh gửi:

Thủ trưởng các đơn vị: Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Bồi thường Nhà nước, Cục Con nuôi, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm, Học viện Tư pháp, Thanh tra Bộ, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế.

 

Ngày 16/9/2011, Bộ Tư pháp có Công văn số 5546/BTP-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn việc xây dựng Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác năm 2012, thời gian các đơn vị gửi Báo cáo về Bộ Tư pháp: trước ngày 08/11/2011. Tính đến hết ngày 09/11/2011, Văn phòng Bộ vẫn chưa nhận được Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác năm 2012 (cả văn bản giấy và văn bản điện tử) của 13 đơn vị nêu trên.

Để bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và triển khai công tác năm 2012, Văn phòng Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc hoàn chỉnh và gửi ngay Báo cáo về Văn phòng Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cục CNTT (đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1001/VP-TH đôn đốc thực hiện việc báo cáo công tác tư pháp ngày 10/10/2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2012 do Văn phòng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.878

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!