Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 997/NGCBQLCSGD-NG năm 2016 về tính tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

Số hiệu: 997/NGCBQLCSGD-NG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Người ký: Trần Kim Tự
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 997/NGCBQLCSGD-NG
V/v việc tính tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nhận được Công văn số 2762/GDĐT-TC ngày 19/8/2016 của Sở hỏi về việc tính tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập (sau đây gọi tắt là TTLT số 07).

Về việc này, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 3 TTLT số 07 đã quy định “Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)”.

Như vậy, tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học là tổng tiền lương các tháng từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 của năm liền kề; trong đó, tiền lương một tháng được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 TTLT số 07 sau khi đã trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của nhà giáo theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Nguyễn Thúy Hồng (để biết);
- Lưu VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Kim Tự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 997/NGCBQLCSGD-NG năm 2016 về tính tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.464

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155