Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 983/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc chấm dứt thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Số hiệu: 983/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 983/BTC-TCDN
V/v: Chấm dứt thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 53/TTg-ĐMDN ngày 09/01/2006 và công văn số 311/VPCP-ĐMDN ngày 17/01/2006 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

1/ Thực hiện đúng quy định tại Điều 12 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, dừng việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp pháp kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chờ chính sách mới của Nhà nước.

2/ Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước - Bộ Tài chính chỉ tiếp tục xem xét hỗ trợ kinh phí cho các công ty nhà nước thực hiện sắp xếp đã có đủ hồ sơ theo quy định tại Phụ lục số 1 Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 20/2005/QĐ-BTC ngày 07/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được gửi theo dấu bưu điện và gửi trực tiếp về Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 01 năm 2006./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Các TCT Nhà nước;
- Lưu: VT, Cục TCDN

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng 
Lê Thị Băng Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 983/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc chấm dứt thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.690
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228