Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 98/SXD-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Bách
Ngày ban hành: 25/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/SXD-XD
V/v áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại NĐ số 182/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Kon Tum, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH TVXD cầu đường Kon Tum.

Ngày 25/02/2014 Sở Xây dựng Kon Tum có nhận Văn bản số 02/VB-Cty của Công ty TNHH TVXD cầu đường Kon Tum về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 182/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Sở Xây dựng Kon Tum trả lời như sau:

Đến nay Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chưa có hướng dẫn về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 182/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Sở Xây dựng Kon Tum trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (để biết);
- Giám đốc sở (báo cáo);
- UBND các huyện, thành phố;
- Trang TTĐT Sở XD;
- Lưu VT-PQLXD.Ptnam.

KT/GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bách

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 98/SXD-XD ngày 25/02/2014 áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.251