Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 969/LĐTBXH-TL ngày 04/04/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước

Số hiệu: 969/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 04/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 969/LĐTBXH-TL
V/v Xếp lương đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2002

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Trả lời công văn số 735 BNN/TCCB ngày 21/3/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xếp lương ngạch cao cấp quy định tại Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ đối với các viên chức có tên sau đây:

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngạch lương

Hệ số lương

1

Nguyễn Mạnh Nhàn

Trưởng phòng Tổng hợp Công ty Tư vấn XD Thủy lợi I

Kỹ sư cao cấp

4,86

2

Vũ Công Khanh

Kỹ sư chính Văn phòng Công ty Tư vấn XD Thuỷ lợi I

Kỹ sư cao cấp

4,86

3

Nguyễn Ngọc Minh

Kỹ sư chính Công ty Tư vấn XD Thủy lợi I

Kỹ sư cao cấp

4,86

2/ Trường hợp xếp lương đối với ông Phan Như Hải, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi I, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định xếp lương đối với các cán bộ doanh nghiệp có tên nêu tại điểm 1 công văn này và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 969/LĐTBXH-TL ngày 04/04/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.929
DMCA.com Protection Status