Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9536/VPCP-KGVX năm 2013 xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9536/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9536/VPCP-KGVX
V/v xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xét báo cáo của Bộ Tư pháp tại văn bản số 169/BC-BTP ngày 25 tháng 7 năm 2013 về kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực tại văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trên phê duyệt và chương trình xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ theo kết quả tổng hợp tại Phụ lục số 2 và Phụ lục số 3 kèm theo báo cáo số 169/BC-BTP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp (bản chụp kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9536/VPCP-KGVX năm 2013 xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.654
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12