Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9527/VPCP-KGVX năm 2013 chính sách dạy nghề đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số nội trú do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9527/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9527/VPCP-KGVX
V/v chính sách dạy nghề đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số nội trú

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3634/LĐTBXH-TCDN ngày 24 tháng 9 năm 2013; ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 9444/BTC-HCSN ngày 22 tháng 7 năm 2013 về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện nhân có ý kiến như sau:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan làm rõ số lượng học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hàng năm; nhu cầu kinh phí bảo đảm và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, kiến nghị thời điểm phù hợp để ban hành chính sách bảo đảm tính khả thi; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm thống nhất về chính sách đối với học sinh người dân tộc thiểu số học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: TP, KHĐT, UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, V.IIII, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9527/VPCP-KGVX năm 2013 chính sách dạy nghề đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số nội trú do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175