Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 872/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Văn Lai
Ngày ban hành: 13/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 872/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 249/LĐTBXH-CSLĐ ngày 05/02/2015 của quý Sở đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện chế độ thai sản khi người lao động đang trong thời gian điều trị vết thương do bị tai nạn lao động

Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành, người lao động đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì được hưởng chế độ thai sản. Vì vậy, việc cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chế độ thai sản cho người lao động không ảnh hưởng tới trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 144 của Bộ luật Lao động 2012.

2. Về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Ngày 12/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, trong đó tại Điều 25 hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định nêu trên (trong đó có nội dung về tiền lương làm thêm giờ). Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định nêu trên, đề nghị Sở căn cứ quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ và tham khảo hướng dẫn tại công văn số 4663/LĐTBXH-LĐTL ngày 09/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn thực hiện (kèm theo).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn các công ty thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tống Văn Lai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 872/LĐTBXH-LĐTL ngày 13/03/2015 hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196