Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 848/QLLĐNN-QLLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Vũ Đình Toàn
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 848/QLLĐNN-QLLĐ
v/v: bệnh viện khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động XKLĐ

Tiếp theo công văn số 719/QLLĐNN-QLLĐ ngày 23/6/2005 về Danh sách bệnh viện khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đợt 3, căn cứ theo Quyết định số 2433/QĐ-BYT ngày 12/7/2005 của Bộ Y tế, Cục Quản lý Lao động ngoài nước thông báo bổ sung bệnh viện Hồng Ngọc được tham gia khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Cục Quản lý Lao động ngoài nước đề nghị các Doanh nghiệp căn cứ vào các quy định tại Thông tư Liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2004 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, hướng dẫn và tổ chức cho người lao động khám, chứng nhận sức khỏe tại các bệnh viện có tên trong những danh sách đã thông báo.

Cục Quản lý Lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)
- Vụ Điều trị, Bộ Y tế (để biết)
- Các đơn vị trong Cục
  - Lưu VP, QLLĐ

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 848/QLLĐNN-QLLĐ ngày 26/07/2005 về việc thông báo bệnh viện khám sức khỏe cho lao động đi làm việc ở nước ngoài do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.491

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149