Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 847/UBDT-CSDT năm 2018 về hướng dẫn địa bàn áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 847/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Phan Văn Hùng
Ngày ban hành: 30/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 847/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn địa bàn áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Ủy ban Dân tộc nhận được công văn số 3045/BNV-TL ngày 03/7/2018 của Bộ Nội vụ về việc địa bàn áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8070/VPCP-KGVX ngày 06/10/2015 và công văn số 8700/VPCP-KGVX ngày 13/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 và văn bản số 1336/UBDT-CSDT ngày 27/12/2016 về việc hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Đề nghị Bộ Nội vụ căn cứ vào các văn bản nêu trên để hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc chi trả phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 5419/BTC-TCCB ngày 10/5/2018)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
(để b/c);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 847/UBDT-CSDT năm 2018 về hướng dẫn địa bàn áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79