Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 84/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/BNN-TCCB
V/v nhu cầu đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đến năm 2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) báo cáo như sau:

Hiện tại Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa có nguồn nhân lực về lĩnh vực này. Trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp và PTNT có nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực thông qua đào tạo dài hạn và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn

Đào tạo dài hạn:

TT

Lĩnh vực đào tạo

Giai đoạn 2013-2015

Giai đoạn 2016-2020

ĐH

CH

TS

ĐH

CH

TS

1

Sinh học phóng xạ trong chọn tạo giống cây trồng

3

10

5

6

14

8

2

Ứng dụng phóng xạ trong triệt sản côn trùng bảo vệ thực vật

2

4

3

3

6

4

3

Phóng xạ trong quản lý đất, nước và phân bón

2

6

3

4

12

6

4

Chiếu xạ để bảo quản nông sản

1

3

2

2

6

3

5

Vật lý năng lượng cao

2

2

1

3

4

2

 

Tổng số

10

25

14

18

42

23

Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn: giai đoạn 2013-2015 khoảng 100 lượt người, giai đoạn 2016-2020 khoảng 150 lượt người (chủ yếu tập trung vào đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn từ 3-6 tháng)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo để quý Bộ tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 84/BNN-TCCB ngày 08/01/2013 về nhu cầu đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.091

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189