Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 829/VPCP-KGVX xử lý vướng mắc trong việc hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 829/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/VPCP-KGVX
V/v xử lý một số vướng mắc trong việc hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 37/LĐTBXH-PC ngày 07 tháng 01 năm 2013), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (tại văn bản số 51/TLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2013) về đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc xử lý một số vướng mắc trong hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ chuẩn bị Tờ trình, ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký trình, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về những vấn đề cần quy định cụ thể, ngoài các nội dung mà Bộ luật Lao động đã giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Bộ cần tích cực chuẩn bị các dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung này để bảo đảm trình Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chuẩn bị và trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động mà không có nội dung cần báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động theo đúng thời hạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP;
Cổng TTĐT; các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb. 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 829/VPCP-KGVX ngày 25/01/2013 xử lý vướng mắc trong việc hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.750

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217