Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7873/VPCP-KGVX về việc xếp lương công ty nhà nước hạng đặc biệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7873/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 05/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7873/VPCP-KGVX
V/v xếp lương công ty nhà nước hạng đặc biệt

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Bưu chính viễn thông Việt Nam, Cao su Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 1332/LĐTBXH-LĐTL ngày 24 tháng 4 năm 2009 và công văn số 3548/LĐTBXH-LĐTL ngày 22 tháng 9 năm 2009 về việc xếp lương, phụ cấp lương theo Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi chế độ tiền lương đối với công ty nhà nước trên cơ sở mở rộng quan hệ tiền lương tối thiểu – trung bình – tối đa trong năm 2010 theo Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012, vì vậy việc xếp lương, phụ cấp lương theo Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt sẽ được xem xét theo quy định về sửa đổi chế độ tiền lương của Đề án cải cách chính sách tiền lương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và Tập đoàn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Các Vụ: KTTH, KTN, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7873/VPCP-KGVX về việc xếp lương công ty nhà nước hạng đặc biệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


906
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235