Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7845/BGDĐT-TCCB năm 2013 nâng lương đối với công, viên chức ngạch cao cấp năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7845/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 28/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Nâng lương công chức Giáo dục ngạch cao cấp

Ngày 28/10, Bộ Giáo dục đã có Công văn 7845/BGDĐT-TCCB gửi các trường đại học, cao đẳng, học viện và các đơn vị trực thuộc Bộ về việc nâng lương công chức, viên chức ngạch cao cấp năm 2013.

Theo đó, Bộ Giáo dục yêu cầu  các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị nâng lương về Bộ trước ngày 10/12/2013.

Công văn có nêu rõ bộ hồ sơ đề nghị nâng lương cho các trường hợp khác nhau. Cụ thể là:
Trường hợp nâng lương thường xuyên, hồ sơ gồm có:
- Công văn đề nghị;
- Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc;
- Quyết định xếp lương gần nhất của công chức, viên chức đề nghị;

Trường hợp nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: Ngoài các giấy tờ nói trên còn phải có : Biên bản họp hội đồng lương; Bản quy chế nâng bậc lương trước thời hạn; Bản sao quyết định công nhận thành tích xuất sắc.

Ngoài ra đối với trường hợp trên còn phải nêu lý do và thời gian đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn tại công văn đề nghị.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7845/BGDĐT-TCCB
V/v nâng lương đối với công chức, viên chức ngạch cao cấp năm 2013

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ

Để thực hiện kịp thời việc nâng lương đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương do Bộ Nội vụ quyết định cũng như đối với công chức, viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định của năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là các đơn vị) gửi hồ sơ đề nghị nâng lương về Bộ, như sau:

1. Đối với những trường hợp nâng lương thường xuyên:

- Công văn đề nghị;

- Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc;

- Quyết định xếp lương gần nhất của công chức, viên chức đề nghị nâng bậc.

2. Đối với những trường hợp nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

- Công văn đề nghị (nêu rõ lý do và thời gian đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn);

- Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc;

- Quyết định xếp lương gần nhất của công chức, viên chức đề nghị nâng bậc;

- Biên bản họp Hội đồng lương của đơn vị;

- Bản Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị;

- Bản sao quyết định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền của các cá nhân.

3. Các đơn vị nghiên cứu, quán triệt thực hiện quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các văn bản mới được Chính phủ và Bộ Nội vụ ban hành, gồm:

- Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị nâng lương về Bộ trước ngày 10/12/2013.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7845/BGDĐT-TCCB ngày 28/10/2013 nâng lương đối với công, viên chức ngạch cao cấp ngày 28/10/2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.354

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111