Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 765/LĐTBXH-VP 2018 khảo sát thực trạng việc làm và di cư của thanh thiếu niên ở Việt Nam

Số hiệu: 765/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 02/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/LĐTBXH-VP
V/v khảo sát thực thực trạng việc làm và di cư của thanh thiếu niên ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
………………………………………………………………………………..

Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện, Viện Khoa học Lao động và Xã hội là đơn vị thuộc Bộ được UNICEF chọn thực hiện Khảo sát nhanh về thực trạng việc làm và di cư của thanh thiếu niên tại 27 tỉnh, thành phố.

Mc tiêu của cuộc khảo sát: thu thập thông tin cơ bản để đánh giá thực trạng và xu hướng việc làm và di cư của thanh thiếu niên ở Việt Nam trong độ tuổi từ 12-24 tuổi; các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập đối với thanh thiếu niên là người di cư phục vụ cho việc hoạch định chính sách và thiết kế các chương trình hỗ trợ, giải quyết vấn đề phòng chng buôn bán người ở Việt Nam.

Thời gian d kiến: từ ngày 10/3 - 30/4/2018 (kế hoạch và nội dung công việc gửi kèm theo), lịch trình chi tiết và thời gian cụ thể sẽ do trưởng đoàn khảo sát của mỗi tỉnh, thành phố làm việc trực tiếp và thống nhất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi triển khai.

Để cuộc khảo sát đạt được kết quả tốt nhất, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn khảo sát một số nội dung cụ thể sau:

1. Cử cán bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp và hỗ trợ đoàn khảo sát trong quá trình triển khai công việc tại địa phương.

2. Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện và chính quyền các xã, phường, thị trấn tại địa bàn khảo sát phối hợp với đoàn trong quá trình tổ chức khảo sát.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Cục Trẻ em;
- Lưu: VT, Viện KHLĐXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Bá Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 765/LĐTBXH-VP ngày 02/03/2018 về khảo sát thực trạng việc làm và di cư của thanh thiếu niên ở Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.829

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!