Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6929/BTP-TCCB năm 2013 triển khai Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý công, viên chức của Bộ Tư pháp

Số hiệu: 6929/BTP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Văn Quảng
Ngày ban hành: 26/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6929/BTP-TCCB
V/v: Triển khai Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 24 tháng 9 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2013 về việc tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp. Để triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, tạo nhận thức đầy đủ, thống nhất và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, bảo đảm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính và khắc phục hạn chế, bất cập, yếu kém trong công tác quản lý công chức, viên chức trong Ngành.

2. Căn cứ vào nội dung yêu cầu của Chỉ thị và kế hoạch công tác của đơn vị, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị trong quý IV/2013, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 05/10/2013; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị trong năm 2014, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/11/2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

3. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về công tác quản lý công chức, viên chức và chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện Chỉ thị của đơn vị mình.

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị; tăng cường công tác tự kiểm tra trong việc thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức và thực hiện Chỉ thị tại đơn vị và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về quản lý công chức, viên chức, kết quả thực hiện Chỉ thị theo đúng quy định.

5. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức thực hiện Chỉ thị; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của toàn ngành Thi hành án dân sự trong quý IV/2013, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/10/2013; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị năm 2014, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/11/2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2013 về việc tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Cục THADS tỉnh, TP trực thuộc TW,
 Chi cục THADS quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (để th/hiện);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trần Văn Quảng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6929/BTP-TCCB năm 2013 triển khai Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý công, viên chức của Bộ Tư pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.580
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231