Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 68/CP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 17/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 68/CP-VX
V/v Cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2000

 

Kính gửi: Bộ Công an

Xét đề nghị của Bộ Công an tại công văn số 1462/BCA ngày 01 tháng 9 năm 2000 về việc đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan, tiếp theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 46/CP-VX ngày 14 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Công an về việc giao Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát và cơ quan Công an cấp tỉnh cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan.

Bộ Công an có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg;
- VPCP: BTCN và các PCN, Các Vụ: QHQT, NC, TH, Trung tâm TT-BC;
- Lưu: VX (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 68/CP-VX ngày 17/10/2000 về việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.402

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189