Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6616/VP-VX năm 2013 thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6616/VP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Hoan
Ngày ban hành: 16/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6616/VP-VX
Về thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính.

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2013 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân chỉ đạo như sau: Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tài chính, các Sở - ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo trên đến Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (Kèm Thông tư liên tịch);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN TP và các đoàn thể TP;
- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX (Kèm Thông tư liên tịch), THKH;
- Lưu:VT, (VX/Nh) An..

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Võ Văn Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6616/VP-VX năm 2013 thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79