Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 640/LĐTBXH-TCCB thay đổi tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 640/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Chương
Ngày ban hành: 04/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn

Kể từ ngày 10/4/2013, tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm được nâng lên 10%, tăng gấp đôi so với quy định trước.

Để chỉ đạo thực hiện quy định trên tại Nghị định 17/2013/NĐ-CP, Bộ LĐTBXH đã ban hành Công văn 640/LĐTBXH-TCCB. 

Cụ thể, Bộ yêu cầu các đơn vị rà soát lại số công chức, viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn và phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ trên.

Với các công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn theo diện bổ sung, các đơn vị lập hồ sơ theo quy định tại Công văn này và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước 15/3/2013.

Công văn có hiệu lực từ ngày 04/3/2013.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/LĐTBXH-TCCB
V/v thay đổi tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 19/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang,  trong đó tại khoản 1, Điều 1 quy định "1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 7 như sau: "Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này)". Quy định này được áp dụng để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2012 và hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2013.

Căn cứ quy định trên, Bộ đề nghị các đơn vị rà soát lại số công chức, viên chức của đơn vị đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và đảm bảo trong phạm vi không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị tính đến 31/12/2012 (bao gồm cả số công chức, viên chức đã được Bộ phê duyệt và quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012).

Hồ sơ đề nghị Hội đồng lương của Bộ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012 (bổ sung) gồm:

- Văn bản đề nghị của đơn vị kèm theo danh sách công chức, viên chức trích ngang (mẫu số 1, Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008);

- Các quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền;

- Quyết định thành lập Hội đồng lương (Vụ, Thanh tra và Văn phòng Bộ không phải thành lập Hội đồng);

- Biên bản họp Hội đồng (có ý kiến và chữ ký của các thành viên Hội đồng);

- Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cá nhân được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn;

Bộ thông báo để các đơn vị thực hiện và gửi hồ sơ đề nghị về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/3/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 640/LĐTBXH-TCCB thay đổi tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.401
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123