Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6287/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 30/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6287/VPCP-ĐMDN
V/v: Thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: -Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 11398/BTC-TCDN ngày 18 tháng 9 năm 2006) về chính sách lao động dôi dư năm 2006, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư của các doanh nghiệp có quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu của cấp có thẩm quyền ký năm 2005 nhưng chưa được xử lý và các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện sáp nhập, hơp nhất, cơ cấu lại hoặc chuyển thành công ty TNHH một thành viên nay thực hiện cổ phần hóa theo tinh thần Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ.

2. Nguồn kinh phí để giải quyết chính sách cho lao động dôi dư thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  tại công văn số 5841/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  các vụ: TH, KTTH, VX;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6287/VPCP-ĐMDN ngày 30/10/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.411

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!