Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 600/QLLĐNN-VP năm 2020 về triển khai biện pháp trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Số hiệu: 600/QLLĐNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Đặng Sĩ Dũng
Ngày ban hành: 26/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 600/QLLĐNN-VP
V/v triển khai một số biện pháp trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp mới tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng. Để có căn cứ báo cáo, đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, báo cáo danh sách, số lượng người lao động dự kiến hết hạn hợp đồng lao động từ tháng 03 đến hết năm 2020 theo mẫu biểu đính kèm (Phụ lục báo cáo gửi kèm theo). Báo cáo của doanh nghiệp yêu cầu gửi về Cục Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 31/03/2020. Bản mềm báo cáo gửi về địa chỉ email: hoanglinh.molisa@gmail.com.

2. Trao đổi với đối tác nước ngoài, chủ sử dụng lao động về khả năng gia hạn tư cách lưu trú, gia hạn thời gian hợp đồng; đảm bảo người lao động lưu trú, xuất cảnh hợp pháp và an toàn trong trường hợp bắt buộc phải lưu trú chờ xuất cảnh hoặc có thể xuất cảnh.

3. Tiếp tục thực hiện các hướng dẫn tại Công văn số 350/QLLĐNN-VP ngày 27/02/2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để doanh nghiệp biết và nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Văn Thanh (để báo cáo);
- Trung tâm lao động ngoài nước (để thực hiện);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Lãnh đạo Cục (để phối hợp);
- Các Ban QLLĐ VN ở nước ngoài;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Sĩ Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 600/QLLĐNN-VP năm 2020 về triển khai biện pháp trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98