Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 597/TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)

Số hiệu: 597/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 11/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 597/TLĐ
V/v Hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW
  - Các công đoàn ngành TW
  - Các công đoàn TCTY trực thuộc TLĐ

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2006 của Ban chấp hành TLĐ. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn tổ chức Phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” để đề ra phương hướng và biện pháp tổ chức đẩy mạnh phong trào trong thời gian tiếp theo.

2. Biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình của phong trào để phát triển sâu, rộng khắc các địa phương, ngành, cơ sở thuộc mọi thành phần kinh tế góp phần tích cực vào việc cải thiện ĐKLĐ, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa tai nạn lao động, BNN.

3. Tổ chức tổng kết có chất lượng, thiết thực nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về công tác Bảo hộ lao động trong tình hình mới.

II/ NỘI DUNG TỔNG KẾT

Tổng kết đánh giá những thành tích đạt được trong 10 năm thực hiện phong trào, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân cần khắc phục, trên cơ sở 3 Mục tiêu, 5 nội dung và trách nhiệm của từng cấp công đoàn được quy định trong Chỉ thị số 05/TLĐ (24/4/1996), văn bản 494/TLĐ (29/4/1996) của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thời gian tới. Cần kiểm Điểm đánh giá sâu các nội dung:

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, các hình thức tổ chức phong trào đã có kết quả tốt ở các cấp công đoàn.

2. Các hình thức đã tuyên truyền, tổ chức phát động, duy trì và phát triển phong trào.

3. Kết quả của phong trào thể hiện ở những nội dung: Công đoàn tham gia với doanh nghiệp cải thiện Điều kiện và môi trường lao động; tổ chức và phát triển mạng lưới ATVSV; phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật của CNLĐ để cải thiện Điều kiện lao động, phòng ngừa TNLĐ, BNN (có số liệu và các đơn vị điển hình).

4. Tổ chức kiểm tra của công đoàn về BHLĐ ở các doanh nghiệp: Đánh giá về kết quả công tác kiểm tra chấm Điểm trong trào hàng năm theo văn bản 494/TLĐ ngày 29/4/1996.

5. Tự đánh giá kết quả 10 thực hiện phong trào ở cấp mình. Đề xuất những kiến nghị (thay đổi bổ sung về nội dung, hình thức phong trào; phương pháp và các tiêu chí chấm Điểm thi đua phong trào theo 494/TLĐ…), phương hướng phát triển phong trào có hiệu quả trong thời gian tới.

III/ KHEN THƯỞNG

1. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ kết quả thực hiện phong trào theo nội dung tổng kết ở Mục II tại công văn này và theo quy định tại Quyết định số 777/QĐ-TLĐ (26/5/2004) để quyết định việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân công đoàn cấp dưới trực thuộc.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét tặng cờ cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ, Công đoàn cấp trên cơ sở có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức chỉ đạo phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” từ việc lựa chọn trong toàn quốc. Số lượng không quá 20 cờ.

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ được lựa chọn đề nghị 1 tập thể và 1 cá nhân.

IV/ THỜI GIAN TIẾN HÀNH TỔNG KẾT

1. Từ tháng 4/2006 đến tháng 7/2006 các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ tiến hành tổng kết.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (1996 - 2006) phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” toàn quốc vào cuối quý III/2006 hoặc đầu quý IV/2006 tại Hà Nội.

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp trực thuộc khảo sát, tổng kết và mở hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào của ngành và địa phương mình.

- Quyết định việc khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 10 năm trong trào ở cấp mình.

- Gửi báo cáo tổng kết 10 năm tổ chức thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” kèm theo tờ trình và báo cáo thành tích đơn vị, cá nhân (theo Mục II) đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng (nếu có) về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban BHLĐ) trước ngày 30/7/2006.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Tổ chức nghiên cứu, hội thảo lấy ý kiến các cấp công đoàn tham gia đóng góp sửa đổi bổ sung văn bản 494/TLĐ (29/4/1996) về kiểm tra chấm Điểm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, hoàn chỉnh văn bản, trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức tổng kết, mở hội nghị tổng kết toàn quốc (sẽ có thông báo sau).

- Xem xét trình Đoàn Chủ tịch TLĐ tuyên dương khen thưởng theo Mục III.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của văn bản này để việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạt kết quả tốt.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Đặng Ngọc Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 597/TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.907
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210