Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4542/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Trả lời công văn số 1431/SLĐTBXH-VL ngày 24/11/2006

Số hiệu: 4542/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4542/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Trả lời công văn số 1431/SLĐTBXH-VL ngày 24/11/2006

Hà nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh bình thuận

Trả lời công văn số 1431/SLĐTBXH-VL ngày 24/11/2006 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động, người lao động bị tạm giữ, tạm giam là trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam hình sự khi hết hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì được giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Sau đó, nếu các bên không chấm dứt hợp đồng lao động theo các Điều 36, 37, 38 Bộ luật Lao động hoặc người lao động không bị xử lý kỷ luật sa thải theo Điều 85 Bộ luật Lao động thì quan hệ lao động giữa các bên vẫn tồn tại trên cơ sở hợp đồng lao động đã ký kết. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam hình sự vẫn có tên trong danh sách lao động của công ty.

Đối chiếu với trường hợp cụ thể mà quý Sở đã nêu tại công văn số 1431/SLĐTBXH-VL ngày 24/11/2006, thì cả 3 người lao động bị tạm giam, tạm giữ hình sự vẫn có tên trong danh sách lao động của Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Bình Thuận.

2- Căn cứ Điểm 3 Nghị quyết số 28/2006/NQ-CP ngày 7/11/2006 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10/2006, thì khi Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Bình Thuận, người lao động có tên trong danh sách lao động của công ty được giải quyết theo chế độ đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điểm 12 Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP ngày 4/5/2006 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 4/2006.

Đề nghị quý Sở tham khảo để hướng dẫn công ty thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4542/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Trả lời công văn số 1431/SLĐTBXH-VL ngày 24/11/2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93