Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5340/BXD-HĐXD 2020 cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc

Số hiệu: 5340/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Chí Hiếu
Ngày ban hành: 05/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5340/BXD-HĐXD
V/v cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3061/SXD-TTr ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn về xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì sát hạch chỉ là một trong các điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp cá nhân sát hạch trước nhưng nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc từ ngày 01/7/2020 thì thực hiện theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các tổ chức, đơn vị nghiên cứu và sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc. Hội Kiến trúc sư Việt Nam đang hoàn thiện bộ câu hỏi sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020. Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HĐXD
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Chí Hiếu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5340/BXD-HĐXD ngày 05/11/2020 về cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.395

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!