Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 500/BXD-QLN về cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 500/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 500/BXD-QLN
V/v cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 11/UBND-NN.PTNT ngày 04/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn việc triển khai các dự án nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp ban hành theo Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ chỉ áp dụng đối với các dự án phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê. Trường hợp các doanh nghiệp muốn đầu tư xây dựng nhà ở để bán cho công nhân và người có thu nhập thấp thì phải thực hiện theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị. Trình tự, thủ tục, đối tượng và điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp đã được quy định chi tiết tại Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

2. Theo quy định, Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê và nhà ở cho người thu nhập thấp theo phương thức xã hội hóa. Tại điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg quy định "Trường hợp nhà đầu tư đã có quỹ đất sạch (có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật) đăng ký đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp thì nhà đầu tư đó là chủ đầu tư dự án". Vì vậy, các nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất nếu đăng ký và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê hoặc nhà ở cho người thu nhập thấp cũng được hưởng các ưu đãi đầu tư (như miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất trong phạm vi dự án; áp dụng thuế suất ưu đãi...). Cụ thể là:

- Trường hợp chủ đầu tư dự án đã có quyền sử dụng đất nhưng mục đích sử dụng chưa phải là đất ở thì chủ đầu tư được miễn nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

- Trường hợp chủ đầu tư dự án đã có quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất ở thì chủ đầu tư được tính chi phí đất đai vào giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở.

- Ngoài ra, nếu chủ đầu tư phải đầu tư vốn để thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng thì các khoản chi phí này cũng được tính vào giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở.

3. Theo khoản 2 Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản thì "kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi". Việc lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở là bước nghiên cứu, xem xét, chuẩn bị trước khi thực hiện bỏ vốn đầu tư và triển khai xây dựng. Do đó, khi triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở các doanh nghiệp không nhất thiết phải có đăng ký kinh doanh bất động sản mà chỉ cần bổ sung trước khi thực hiện các hoạt động kinh doanh bất động sản như nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc triển khai các dự án nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp căn cứ, chỉ đạo triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 500/BXD-QLN về cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.314
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13